دانلود آهنگ جدید پروین با نمره 20 در دربی همچنان دست نیافتنی

علی پروین 20بازی در تاریخ دربی حضور داشته و این رکورد چند سال قبل به شدت تهدید شد اما مدت هاست که کسی به نزدیکی این رکورد نیامده است .به گزارش ورزشی، نفراتی چون نیکبخت، پیروانی، فکری، امیر حسین صادقی، در سال های اخیر به نزدیکی رکورد پروین رسیدند ولی در یکقدمی و دو قدمی متوقف شدند. با توجه به تعهد نداشتن اغلب بازیکنان نسل جدید فوتبال ایران به رنگ پیراهن و همچنین وابستگی علایق به پول های پیشنهادی، بعید است کسی به این رکورد برسد.بازیکنانی که در تاریخ دربی بیش از 16 بازی کرده اند عبارتند از:1-علی پروین 20 بازی2-علیرضا نیکبخت 19بازی (6بازی برای پرسپولیس،13بازی برای استقلال)3-افشین پیروانی برای پرسپولیس و محمود فکری و امیرحسین صادقی برای استقلال  18بازی4-علی جباری، کارو حق وردیان از استقلال 17بازی5-اصغر ادیبی از پرسپولیس و اکبر کارگرجم، ناصر حجازی و جواد زرینچه 16بازی