دانلود آهنگ جدید گلربرزیلی که پروین و مجیدی را جا گذاشت

نیلسون با 38 سال و332 روز در دربی پایتخت ایران، مسن ترین بازیکنی است که در تاریخ دربی حضور داشته است.به گزارش ورزشی، بعد از نیلسون، رضا عنایتی دوم است، قبلا بنا به اشتباه تاریخ تولد عنایتی در سازمان لیگ، او را مسن تر از نیلسون دانسته اما حالا اشتباه را تصحیح کرده واو را نفر دوم مسن های تاریخ دربی می دانیم. نفر سوم در این میان محمد پنجعلی است که در دی ماه 71 ودر حالی که بیش از 37 سال داشت در دربی حضور یافت، فرهاد مجیدی وعلی پروین هم در این فهرست هستند.1-نیلسون کوریا 38 سال و332روز2-رضا عنایتی 38 سال و234 روز3-محمد پنجعلی 37 سال و157 روز4-فرهاد مجیدی 37 سال و95 روز5-علی پروین 37 سال و12 روز