دانلود آهنگ جدید ارجاع دوباره پرونده ثامن به دادسرا

سرپرست دادگاه های کیفری یک درباره رسیدگی به بخشی از پرونده کرسنت گفت: در ارتباط با قسمت عمده پرونده پیشتر حکم صادر شده این بهش یک قسمت جزئی پرونده که یک الی دو متهم دارد و هنوز حکم صادر نشده است.به گزارش خبرگزاری تسنیم، محسن افتخاری در جمع خبرنگاران از برگزاری نخستین جلسه دادگاه مطبوعات با اعضا جدید خبر داد گفت: در جلسه هفته آینده ضمن تالیف اعضا به پرونده سایت صراط نیوز و روزنامه ‌شهروند رسیدگی می‌شود. سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران از ارجاع پرونده ثامن الحجج به دادسرا برای رفع نواقص خبر داد. گفت کیفرخواست این پرونده ایراداتی داشت که برای بار دوم به دادسرا ارجاع شد تا ایرادات مد نظر رفع شود ایرادات گرفته شده به این پرونده بیشتر شکلی است. وی همچنین در رابطه با پرونده  قتل بنیتا و اینکه آیا این پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده یا نه گفت پرونده به دیوان نرفته است. به گفته سرپرست دادگاه کیفری یک استان تهران رسیدگی به اتهامات  سایر متهمان این پرونده ادامه دارد و پرونده به دادسرا ارجاع شده است. افتخاری در پاسخ به این سوال که اولیا دم بنیتا به رسیدگی در دادگاه اعتراض دارند گفت: روند رسیدگی به این پرونده عادلانه بوده در هر مورد ممکن متهمی تبرئه یا محکوم شود و حق قانونی اصحاب دعواست که نسبت به احکام اعتراض داشته باشند. وی دربار آخرین وضعیت گذرونده ورمی کمپوست گفت دیوان عالی کشور در این پرونده نقص تحقیقات گرفت و پرونده برای انجام تحقیقات به دادسرا برگشته است و پس از رفع ایرادات پرونده در دادگاه رسیدگی می‌شود. به گفته افتخاری از زمان اجرایی شدن جرم سیاسی تاکنون هیچ دادگاهی تحت این ارتباط تشکیل نشده است. وی درباره رسیدگی به بخشی از پرونده کرسنت در شعبه 6 دادگاه کیفری یک استان که پیش قاضی مدیر خراسانی از آن خبرداد گفت در ارتباط با قسمت عمده پرونده پیشتر حکم صادر شده این بهش یک قسمت جزئی پرونده که یک الی دو متهم دارد که هنوز حکمی صادر نشده است.